Quy định về con dấu

1. Khắc dấu tròn pháp nhân công ty, doanh nghiệp

– Giấy đăng ký kinh doanh công ty

– CMND hoặc CCCD của người đứng tên.

2. Khắc dấu chữ ký

– Chữ ký phải được ký riêng trên giấy A4 trắng

– Chụp ảnh chữ ký sắc nét đẹp

3. Khắc dấu vuông, dấu tên, logo, dấu hoàn công, dấu tích điểm không phải yêu cầu giấy tờ và thủ tục..

4. Khắc dấu Mỹ Kim không làm các con dấu giả mạo cơ quan nhà nước, con dấu tròn giả doanh nghiệp, công ty..


Chính sách giao hàng

giaohang